Payments towards OSM (On Screen Marking) & Engg Circular

सर्व संलग्नित अध्यापन महाविद्यालयातील प्राचार्य: मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कुल शिक्षण आणि साक्षरता विभाग नवी दिल्ली यांनी मागविलेली माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत

विभाग प्रमुख/ प्राचार्य व संचालक सर्व संलग्नित महाविद्यालये व संस्था: उच्च शिक्षण संचालनालय व मॅनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टिम (एम.आय.एस) विकसित करण्याबाबत

 

विभाग प्रमुख/ प्राचार्य व संचालक सर्व संलग्नित महाविद्यालये व संस्था: मराठा आरक्षणाबाबत

 

The Academics Council which was scheduled on 27th December, 2013 is postponed

To the all Directors and Heads of the University Departments: Research Awards to University Teachers

To the Principals of all the affiliated colleges/ institutions: The Public Holidays for the Calendar Year 2014 are applicable to all the affiliated colleges/ Institutions

विद्वत परिषदेची सभा

प्राचार्य, सर्व संलग्नित महाविद्यालये, विद्यापीठ विभाग: मराठा आरक्षणाबाबत

To the Principals/Directors of the affiliated Colleges/recognized Institutions: Submission of Online Information of the Academic Year 2012-13 on All India Survey on Higher Education (AISHE) portal.

प्राचार्य, सर्व संलग्नित महाविद्यालयेः राज्यातील अकृषी विद्यापीठाशी संलग्नित कायम विनाअनुदानित तत्वावरील कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयांचा कायम शब्द काढण्याबाबत

Rules of Procedure and Conduct of Business at Meeting of the Senate

तृतीय वर्ष कला, वाणिज्य, व विज्ञान- Sem-VI - CBSGS मार्च- २०१४ चे परीक्षा अर्ज Digital Portal वर भरताना महाविद्यायांना सूचना

To the Directors / Heads of the University Departments / Principals of the affiliated Colleges and Heads of the recognized Institutions: Return of students on Rolls ( i.e. Academic Year 2013-2014.)

मुंबई विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, प्राचार्य, कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षणशास्त्र, वास्तुशास्त्र, औषध निर्माणशास्त्र, व विधी व्यवस्थापन शिक्षण महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्थांचे प्रमुख, विविध शाखेचे अधिष्ठाता तसेच विविध शाखेच्या अभ्यास मंडळांचे अध्यक्ष, प्राध्यापक- नि- संचालक दूर व मुक्त अद्ययन संस्था, समन्वयक व सहाय्यक कुलसचिव रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्रः अंधेरी या परीक्षा केंद्रांचे विभाजन करून अंधेरी व बोरीवली अशी स्वतंत्र परीक्षा केंद्र तयार करून इतर परीक्षा केंद्रातील केंद्रनिहाय महाविद्यालये निश्चित करण्यात आली आहेत

Ordinance O.5050

ENGG. JOINT CHIEF CONDUCTOR SECOND HALF OF THE YEAR 2013 (SECOND ROUND)

सर्व प्राचार्य/ संचालक/ विभागप्रमुख कला, वाणिज्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, शिक्षणशास्त्र, औषध निर्माणशास्त्र व विधी, व्यवस्थापन शिक्षण महाविद्यालये, शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्थांचे प्रमुख विविध शाखांचे अधिष्ठाता तसेच अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष, प्राध्यापक− नि− संचालक दूर व मुक्त अध्ययन संस्था आणि सह केंद्र प्रमुख (Joint Chief Conductor):  महाविद्यालयातील परीक्षा कामावर देखरेख करण्यासाठी नियुक्ती केलेल्या सह केंद्र प्रमुख (Joint Chief Conductor) यांना प्रति दिवशी रू २००/� मानधन व T.A. , D.A. विद्यापीठ नियमानुसार देण्यात येईल

Award of merit Scholarship/ Free studentship for the academic year 2013-2014

सर्व संचालक/ विभागप्रमुख/प्राचार्य: प्रथम सत्र मार्च २०१४ च्या परीक्षांचे अर्ज भरण्यासंदर्भात परिपत्रक

मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व शासकीय आणि अशासकीय, अनुदानित/ विनाअनुदानित महा विद्यालयांचे प्राचार्य व महाविद्यालयातर्फे संबंधित संस्थांचे अध्यक्ष/ सचिव: महाविद्यालयात अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसविण्यात आली आहे अथवा नाही याबाबतचा सुस्पष्ट अहवाल पाठविण्याबाबत

University Computerisation Centre: Rate contract for Supply of Computers, Peripherals & Equipments of Computer, Printer, Laptop, Server, Projector with Screen, CCTV Surveillance, TV & Monitors etc. valid till 31st March, 2014.

B.Com Accounting & Finance Sem V (CBGS), B.Com Banking & Insurance Sem V (CBGS), B.Com Financial Markets Sem V (CBGS) & BMS Sem V (CBGS) Circular, SECOND HALF 2013

Workshop for colleges in western & central suburbs on "Revised Syllabus for S.Y.B.Com(Banking & Insurance) Semester IV" on wednesday, December 4, 2013 from 9.00 a.m. to 5.30 p.m. at Shailendra Education Societys Arts, Commerce & Science College

Workshop on Revised Syllabus of B. Com ( Banking & Insurance)​, Sem IV will be conducted on 3rd December, 2013 at Pragati college of Arts & Commerce.

To the Principals of affiliated colleges conducting B.M.S., B.Com. (Accounting & Finance), B.Com. (Banking & Insurance),B.Com. (Financial Markets): External Examiner for Viva-voce of Project work/ Practical examination be appointed by the respective Principal on behalf of the university

सर्व संलग्नित महाविद्यालये/ संस्था/ विभाग यांचे प्राचार्य/ संचालक/ विभागप्रमुखः द्वितीय सत्र २०१३ मधील काही परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले आहेत तरी लगेचच पुर्नमुल्यांकनाचे व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत मिळणेबाबतचे अर्जाबाबत

To the Directors/ Heads of the University Departments/ Institutes/ Centres/ Principals of all affiliated colleges: TO send the name/s of the eligible/ interested teachers with the copies of their bio-data for considering them nomination to post of Director of Students's Welfare in University of Mumbai

विद्यापीठाच्या संचालक, महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळ, वित्त व लेखा अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, संचालक विद्यार्थी कल्याण विभाग, प्राध्यापक-नि-संचालक दूर व मुक्त अध्ययन संस्था, संचालिका बहिःशाल शिक्षण मंडळ, संचालक आजीवन अध्ययन आणि विस्तार विभाग, विभाग प्रमुख, सर्व उपकुलसचिव आणि सहाय्यक कुलसचिव, विद्यापीठ अभियंता, नियंत्रक मुद्रण व लेखन सामुग्री, सुरक्षा अधिकारी (सुरक्षा विभाग), शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी, अध्यक्ष मुंबई युनिव्हर्सीटी ऑफीसर्स वेल्फेअर असोशिएशन (मुनोवा), अध्यक्ष मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघ आणि अध्यक्ष शैक्षणिक कर्मचारी कल्याणकारी संघटनाः व्यवस्थापन परीषदेचे सदस्य असलेले श्री. गजानन (उर्फ) दिलीप अं. करंडे यांच्या पवित्र आत्म्यास विनम्र अभिवादन करण्यासाठी दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी दीक्षांत सभागृहामध्ये शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे

University Minor Research Grant academic year 2013-2014 Accepted list

विभाग प्रमुख, प्राचार्य व संचालक सर्व संलग्नित महाविद्यालये व संस्थाः अपंगांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात

To the Principals, Dr. L.H. Hiranandani college of Pharmacy & Bharati Vidyapeeth's college of Pharmacy and the Principals of the affiliated colleges in Pharmacy: the Structural Elucidation by Physical Methods & Biopharmaceutics and Pharmacokinetics papers are shifted due to clash with other papers

To the Principal, R.P. Gogate college, Ratnagiri and the Principals of the affiliated colleges in Arts: the Sanskrit: Ancient Indian Polity and Finance. paper is shifted due to clash with other papers

उच्च शिक्षण संचनालयासाठी विकसित केलेल्या एम.आय.एस. प्रणाली मध्ये ऑनलाईन माहिती भरण्याबाबत

व्यवस्थापन परिषदेची सभा

विद्यापीठ विभागांचे संचालक आणि विभागप्रमुख संचालक, महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळ वित्त व लेखा अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, संचालक, विद्यार्थी कल्याण विभाग, प्राध्यापक- संचाल, दूर व मुक्त अध्ययन संस्था, संचालक, बहिःशाल शिक्षण मंडळ, मुद्रण व लेखनसामुग्री नियंत्रक, विद्यापीठ अभियंते, सर्व उप-कुलसचिव व सहाय्यक कुलसचिव, सुरक्षा अधिकारी, सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी आणि कुलसचिवांच्या कार्यालयातील विविध विभागांचे प्रमुखः व्यवस्थापन परिषदेची सभा दिनांक ०२ डिसेंबर २०१३ रोजी ठेवण्यात आली आहे त्या अनुषंगाने आपल्या विभागाशी संबंधीत बाबी दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१३ पूर्वी कार्यकारी प्राधिकारणे विभागात पाठविण्याबाबत

To the Principals of all affiliated colleges/ Institutes: Achievement Report of your College for the Convocation Ceremony

List of Joint Chief Conductor Second Half of the Year 2013 (Engineering​) University Examination

मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानीत कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी, अध्यापक, नृत्य, गृह विज्ञान आणि समाजकार्य महाविद्यालयांचे प्राचार्य व महाविद्यलयातर्फे संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव: अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयात नेमणुकीच्यावेळी अर्हता प्राप्त नसलेले व दिनांक १९.०९.१९९१ ते दिनांक ०३.०४.२००० पर्यंतच्या कालखंडात ज्या शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत त्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत

To the Principals/Directors of the affiliated Colleges/recognized Institutions: Submission of Online Information of the Academic Year 2012-13 on All India Survey on Higher Education (AISHE) portal.

To the Directors / Heads of the University Departments / Principals of the affiliated and Autonomous Colleges and Heads of the recognized Institutions: University Annual Report for the year 2012-13 Final Examination Results October, 2012 & April, 2013.

सर्व विभाग प्रमुख/ प्राचार्य/ संचालक सर्व संलग्नित महाविद्यालये व संस्था: उच्च शिक्षण संचालनालय व मॅनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टिम विकसित करण्याबाबत

To the Directors/ Heads of the University Departments/ Principals of the affiliated Colleges and Heads of the recognized Institutions: Return of students on Rolls ( i.e. Academic Year 2013-2014.)

To the Principals of affiliated colleges: To submit details of the teachers working in the college to prepare the seniority wise & subject wise list of the teachers

Necessary correction in the Circular No. CONCOL/12 of 2013-14 dates 16th Sept. 2013 be deleting Sr.No. 1

To the Chairman/ Secretary, Principals of all affiliated colleges of Arts, Humanities, Science, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass communication, Music, Drama, Dance, Visual (Fine) Arts: Start the process of Career Advancement Scheme and complete the process in all respect and submit the same on before 31st January 2014

To the Principals of the colleges conducting B.M.S. course: The project work-I for 200 marks of B.M.S. (Sem.-V) (Old and CBSGS) examination of second Half 2013 will be conducted between 2nd and 7th December, 2013

T.Y.B.Com. (CBSGS) Lead Colleges Circular Second Half 2013

To the Principals/Directors of all affiliated Colleges/Institutes in Arts, Science and Commerce: Requested to enter Subject-wise (Course-wise) Internal /Practical's marks of the TYBCom./BSc./B.A (Sem V) (CBGS)  Examination held in October, 2013, through MKCL Portal only.

सर्व विभाग प्रमुख/ प्राचार्य/ संचालक सर्व संलग्नित महाविद्यालये व संस्था: उच्च शिक्षण संचालनालयासाठी विकसित केलेली एमआयएस प्रणाली तातडीने अंमलबजावणीत आणून अंतिम अहवाल प्रकाशित करण्याबाबत

To the All Principals of Affiliated colleges/ Directors of Institutes/ Head of Departments: The dates for submission of the application for Revaluation and Photocopy

To the Director, IDOL and the Principals of affiliated colleges in Commerce: M.Com. (Part-I Prog No. 110), M. Com. (Sem.-I- CBSGS Prog no 111), M. Com. (Part-II Prog No. 114), M. Com. (Sem._III- CBSGS Prog No 115), M. Com. (Sem.-II - CBSGS Prog No 107) examinations Oct 2013 are shifted

To the Chairman/ Secretary, Principals of all the affiliated colleges of Arts. Humanities, Science, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass Communication, Music, Dance, Drama, Visual (Fine) Arts: Those colleges which have not yet initiated the Career Advancement Scheme for teachers as per 6th pay commission to immediately start the process and submit same on before 31st January 2013

To he Principals/Directors of all affiliated Colleges/Institutions in Arts, Science and Commerce: Enter Subject-wise (Course-wise) Internal /Practical's marks of the TYBCom./BSc./B.A (Sem V) (CBGS) Examination held in October, 2013, through MKCL Portal only

To the Principals of the affiliated colleges in Engineering: The changes in the nomenclature has been made in the S.E. (Sem.III) (Old) examination programme

To the Director, IDOL and the Principals of the affiliated colleges in I.T.: The papers of B.Sc.(I.T.) (Sem.-VI) (OLD & REV) examinations are shifted

To the Principals of the affiliated colleges in Commerce and the Chief Conductor of the examination: The Marketing research paper pf B.Com. (Sem.-V) (CBSGS) examination is shifted

To the Principals of the affiliated colleges in B..Ed.: The B.Ed. (Sem.-II) examination has been shifted

To the Principals/ Directors of affiliated colleges/institutes: The students enrolled under R 1994 and R 2001 syllabus will appear for examination under R 2007 syllabus for the equivalents subjects from First Half 2013

The Chief Conductor of the examination and the Principals of the affiliated colleges in I.T: The duration of all the papers of B.Sc. (I.T.) (Sem.V) (CBSGS) examination will be of 2 1/2 hours

To the Director, IDOL, and the Principals of the affiliated colleges in I.T.: The B.Sc. I.T. (Sem.-V) (Old & Rev.) (Non CBSGS) examinations have been shifted

To the Principals of affiliated colleges conducting BMM course: Notice of the candidates appearing for the practical examinations at the BMM (Sem.-V) CBSGS & (Sem.-V) ((OLD) and make available the necessary staff required for smooth conduct of practical examinations

To the Principals of the affiliated colleges in Engineering: The Examination Forms of R-1994 and R-2001 syllabus students at Sem. VII & VIII examination have been filled as per quoted circular

4.36 Bridge Course MCA

To the Principals of affiliated colleges in Arts: The M.A. (Other than Maths, Statistics & Geography) (Sem.I) (CBSGS) examination paper have been shifted

To the Principals of affiliated colleges in Education& Pharmacy: The M.Ed. (Sem.I) (CBSGS), B.Ed. (Sem.I) (CBSGS), B.Ed. (Sem.I) (Rev) (CBSGS) and Master of Pharmacy examinations have been shifted

वित्त व लेखा समितीची सभा

To the Principals/Directors of the affiliated Colleges/ recognized Institutions: Submission of Online Information of the Academic Year 2012-13 on All India Survey on Higher Education (AISHE) portal.Improvement of class for Master of Education (Hearing Impaired) M.Ed. (HI) degree programmeEvery college should be the CAP centre & No. of Answer-books equal to 1.5 times of the student Enrollment of the colleges will be sent to such collegesसर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य/ संचालक/ विभागप्रमुख: अपंग, सेरेब्रल पास्लीनेबाधीत तसेच अध्ययन अक्षमता अशा आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींना परीक्षांमध्ये सवलती देण्याबाबतGuidelines for UGC Non-Net fellowship for Ph.D. and M.Phil Scholars for Ph.D. ScholarsTo the Head, University Department of Physics and the Principals of the affiliated colleges in Science: To make note of the corrections in the dates of papers of M.Sc. (Other than Mathematics, Statistics & Geography) (Sem.-I) & M.Sc. (By Research) (Theory) (CBSGS) examinationsTo the Principals of affiliated colleges in Commerce: The paper of B.Com. (Sem.-V) (CBSGS) examination is shiftedTo the Principals/ Directors of all the colleges/ Institutes In case of any queries/ Corrections in the hall tickets with respect to T.Y.B.Com. Sem-V (CBSGS) examinations the should immediately send a mail to the PRO, Director, DSW and COE at their respective nameTo the Directors of Institutes and Principals of affiliated colleges: Conducting the practical examination of MCA Sem.- I to V and project evaluation of Sem.-VI of Second Half 2013 will be conducted at their respective colleges/ InstitutesProvision of reappearance for Master of Education (Hearing Impaired) M.Ed. (HI) degree programmeStructure of programme of Master of Education (Hearing Impaired) M.Ed. (HI) degree programme

To the Directors/Heads/Principals: To make the note of hte corrections in the dates of papers of TYBA (SEM-V) (CBSGS)

To the Directors/Heads/Principals: Revised qualifications for the post of Principals, Professor, Associate Professor, Assistant Professor and Librarian for the B.Sc. Hospitality studies

संचालक, महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळ/ वित्त व लेखा अधिकारी/ परिक्षा नियंत्रक/ प्राध्यापक-संचालक, दूर व मुक्त अद्ययन संस्था/ संचालक, विद्यापीठ कल्याण विभाग/ संचालक क्रीडा विभाग/ विद्यापीठ विभागांचे संचालक आणि प्रमुख/ नियंत्रक, मुद्रण व लेखन सामुग्री/ विद्यापीठ अभियंते/ सर्व उप-कुलसचिव/ सर्व सहाय्यक कुलसचिव/ अधिक्षक/ सुरक्षा अधिकारी: आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सूचीत करण्यात येते की, दिनांक १४ व १५ ऑक्टोबर, २०१३ रोजी सकाळी १०.०० वाजता कार्यालयात उपस्थित रहावे

तृतीय वर्ष विज्ञान, कला व वाणिज्य Sem.-V (CBSGS) ऑक्टोबंर २०१३ च्या परिक्षेतील परिक्षा केंद्र, बैठक व्यवस्था व प्रवेशपत्र या संदर्भात सुचना

IMP NOTICE to Colleges for Correction of Hall Tickets of Sem.-V (CBSGS) TYBA, TYBSc & TYBCom Exam

घटक महाविद्यालयाचे प्राचार्य/ विद्यापीठ विभागांचे संचालक व विभाग प्रमुख/ मान्यता प्राप्त संस्थांचे प्रमुख: विद्यापीठाचे २०१२-१३ चे वर्षवृत्त ०१ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१३ या कालावधीतील माहितीचे संकलन

To the Principals of the affiliated colleges in Arts: The paper of M.A. (other than Mathematics, Statistics & Geography) (Sem.I)(CBSGS) examination is shifted

To the Principals of the affiliated colleges in Arts: To make the note of the corrections in paper number/ nomenclature of T.Y.B.A. (Sem.V)(CBSGS) examination paper

MoU between Deakin University (Deakin) Australia & University of Mumbai

T.Y.B.Com. Circular Second Half 2013

To the Principals of affiliated colleges in Science: The paper of B.Sc. (Sem.-V) (CBSGS) examination is shifted

To the Principals of affiliated colleges conducting T.Y.B.Sc. (Computer Science): Conduct of T.Y.B.Sc. (Old Course) practical examination in subject of Computer science (Main) & Applied Component (Web Design & Application) to be held in the Second Half of the year 2013

To the Principals of affiliated colleges in Science: The correction in the date of paper for T.Y.B.Sc. (Sem.-V) (CBSGS) examination

To the Head of Geography Department, Principals of affiliated colleges in Science: The M.A. & M.Sc. (Maths, Stats, Geography) (Sem.-I & III) examinations Geography papers are shifted due to clash with other papers

To the Principals of the affiliated colleges in Arts, Commerce, Science & Engineering: The date of commencement examinations of the Second Half 2013

To the Principals of the affiliated colleges in Education & Pharmacy: The M.Ed. (Sem.-I) (CBSGS), B.Ed. (Sem.-I) (CBSGS), B.Ed. (Sem.-I) (Rev) (CBSGS) & Master of Pharmacy (Sem.-II) examinations have been shifted and will now commence on the revised date

विद्यापीठातील संचालक, विविध विभागांचे प्रमुख, केंद्रांचे प्रमुख, प्राचार्य, ग्रंथपाल  विद्यापीठ ग्रंथपाल, परिक्षा नियंत्रक आणि विद्यापीठातील विविध विभागांचे अधिकारी, कुलसचिवांच्या कार्यालयातील विविध कक्षांचे प्रमुख: आपल्या विभागात/ कक्षात कार्यरत असलेल्या शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या सन २०१३-१४ या वर्षातील प्राप्तीबाबत आयकर परिगणना करण्याकरिता आवश्यक माहिती विहीत नमुन्यात पाठविण्याबाबत

To the Directors/Heads of the Departments, the Principals of the affiliated colleges in Arts, Science and Commerce, the Heads of the Recognized Institutions: Bachelor of Management Studies (B.M.S) Program under the Credit Based Semester and Grading System

राज्य शिक्षक पुरस्कार २०१३-१४ करिता विद्यापीठ/ महाविद्यालयीन शिक्षकांची शिफारस करण्याबाबत

MoU on Academic Exchange between University of Mumbai and Nankai University

MoU of cooperatio​n between University of Mumbai and Tianjin University

To the Directors/ Heads of the university Departments/ Centre and Principals of affiliated colleges: Vice Chancellor's scheme for "Book Bank" during the financial year 2013-14

To the Principal/Director of all Affiliated Colleges/Institutes: The remuneration for Semester V Practicals conducted by colleges on behalf of the University is as per University norms.

To the Principal/Director of all Affiliated Colleges/Institutes: The project viva of Semester V of BMS should be completed within 20 days from the last date of the theory exams

To the Principals of all affiliated colleges in Science: The duration of all papers of T.Y.B.Sc. (Aviation) (Sem.-V) (CBSGS) examination will be of 2 1/2 hours

To the HOD of Physics and Principals of all affiliated colleges in Science: The papers of M.Sc. and M.Sc. Research (Theory) (Sem.-III) (Other than Maths., Statistics, & Geography) (CBSGS) examination which was not shown in the programme will be set for candidates

To the Principals of all affiliated colleges in Science: The correction in the nomenclature of M.Sc. (Other than Maths., Stats. & Geography) (Part-II) examination paper

To the Principals of all affiliated colleges of Home Science: The M.Sc. (Home Science) (CBSGS) examination will now be held as per the Revised Programme

To the Principals of all affiliated colleges Pharmacy: The duration of all the papers of S.Y.B.Pharma (Sem.-III) (CBSGS) examination will be 3 hours

To the Principals of all affiliated colleges in commerce: The paper of B.Com. (Sem.-V) (CBSGS) examination is shifted

To the Head, University of French: The corrections in the date of paper of M.A. (Sem.-I) (CBSGS)

To all Principals/ Directors/ HOD's of affiliated colleges/ Institute/ Departments: The Mock Drill will be conducted on 4th October, 2013 at 2.00 p.m. to check the preparedness of the colleges for examination of B.A. commencing from 08/10/2013

Dr.R.B. Ekbote Prize of Rs.5,000/-

To the all Principals/Directors/HODs of affiliated colleges/Institute/Departments: The Mock Drill to check the preparedness of the colleges for examinations of B.Com, B.Sc. & B.A., commencing from 01/10/2013, 05/10/2013 & 08/10/2013 respectively will be conducted on 30th September, 2013 at 3.00 p.m.

Amended Regulations 8438 & 8439 for all UG programs (aided and non-aided) in Faculties of Arts, Science & Commerce (For Credit Based Semester and Grading System)

To all the Directors/ Heads: To submit the details information regarding UGC Scheme of remedial coaching or bridge courses

To the Directors/ Heads of the University Departments/ Principals of the affiliated, autonomous Colleges, Head of the recognized Institutions, the Principal: Return of students on Rolls for the Academic Year 2013-2014.

A Meeting of all Heads of the Departments will be held on Friday, 27th September, 2013

FAQs DEPDS

The scaling down the marks in the internal examination for Under Graduate and Post Graduate programmes as per Credit Based Semester and Grading System for faculties of Arts, Science and Commerce

Seating Arrangement of T.Y.B.Com examination

To the Principals of the affiliated colleges in Arts/Science/Commerce: They should make separate seating arrangement (separate block) and use separate blue coloured answerbooks for IDOL students and separate pink coloured answerbook for college students for the examination of Second Half, 2013.

सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य/ संचालक/ विभागप्रमुख: अपंग, सेरेब्रल पास्लीनेबाधीत तसेच अध्ययन अक्षमता अशा आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींना परीक्षांमध्ये सवलती देण्याबाबत

To the Principals of all the colleges of courses B.M.S. (Sem.-V), Banking & Insurance (Sem.-V), Accounting & Finance (Sem.-V) & Financial Markets (Sem.-V): To send a list of students repeater & CBSGS schemes separately by hand on or before 24th & 25th September 2013 at Examination House

To all the Principals/ Directors/ HOD's of affiliated colleges/ Institute/ Departments: the University of Mumbai is planning to deliver the Question papers of the following Courses by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for Second Half of 2013.

To send the required information of the cluster colleges in your group by 23/09/2013 urgently.

To all the Principals/ Directors/ HOD's of affiliated colleges/ Institute/ Departments: To fill-up the Data Verification Form immediately to enable us to process the information for Digital Paper Delivery for the Second Half 2013

Tianjin University China

Reserve Bank of India

MoU Edith Cowan Uni. Australia

To the Chairman/ Secretary, Principals of all the affiliated colleges of Arts, Humanities, Science, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass communication, Music, Dance, Drama, Visual (Fine) Arts: The University is going to arrange the camps for teachers who are eligible for Promotion under Career Advancement Scheme as per Sixth Commission

The technical difficulties faced in uploading of TYBA (Sem.-V) (CBSGS) the last date of submission of forms is extended up to 24th September, 2013

सर्व संलग्नित महाविद्यालयातील प्राचार्य: विद्यापीठातर्फे महाविद्यालयीन स्तरावर गुणवंत शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची शिफारस करण्याबाबत

MoU Indian Merchants Chamber for the Institute of the IMC Pravinchan​dra V. Gandhi Chair on Banking and Finance and University of Mumbai

MoU between The University of Mumbai and The University of Picardy Jules Verne

To the Principals of the affiliated colleges in I.T.: To the M.Sc. (Sem.-I) (Other Than Mathematics, Statistics & Geography) & M.Sc. (By research Theory) (Sem.-I) (CBSGS) examinations papers are under old course syllabus and given papers will be as per revised syllabus

To the Chairman/ Secretary, Principal of the affiliated colleges in Arts, Humanities, Science, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass Communication, Music, Dance, Drama, Visual (Fine) Arts: The teacher/s is/are eligible for promotion under Career Advancement Scheme as per Sisthe Pay Commission only they are required to fill up the enclosed proforma for the promotion under Scheme

दिनांक १८ सप्टेबंर, २०१३ रोजी "अनंत चतुर्दशी" निमित्ताने स्थानिक सुट्टी जाहिर

To the All Principals/ Directors/ HOD's of affiliated colleges/ Institute/ Departments: the University of Mumbai is planning to deliver the Question papers by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for the examinations commencing from Tuesday, the 1st October, 2013.

सर्व संलग्नित अध्यापन महाविद्यालयातील प्राचार्य: मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल आणि साक्षरता नवी दिल्ली यांनी मागविलेली माहिती तातडीने देण्याबाबत

To the Principals/ Directors of all affiliated colleges/ Institutes: The technical difficulties faced in uploading of TYBom/ B.Sc./ B.A. (Sem.-V) (CBSGS) the last date of submission of forms is extended up to 20th September, 2013

Major Research Projects for Teachers

To the Principals/ Directors of all the colleges/ Institutes: The conduct, assessment and submission of mark lists, for Practicals and Internal Assessment for Semester Five (Sem.-V)

प्राचार्य, सर्व संलग्नित महाविद्यालये: राज्यातील विद्यापीठ संलग्नित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थांतील अभ्यासक्रम तथा शाखानिहाय अध्यापक तथा विद्यार्थ्यांची सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत

To the Principals of the affiliated colleges in Arts, Science & Commerce: Conduct of Practical examinations in various subjects at T.Y.B.Sc. (Practical) (Sem.-V) (CBSGS) examinations to be held in the Second Half of the Year 2013

To the Principals/ Directors of all affiliated colleges/ Institutes: The last dates of submission of form is extended up to 14th September, 2013 without fee due to "Ganesh Festival"

सर्व अशासकीय अनुदानित/ विनाअनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी, अध्यापक, नृत्य, होम सायन्स, आणि सोशव वर्क, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन आणि स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालयांचे प्राचार्य व महाविद्यालयातर्फे संबंधित संस्थांचे अध्यक्ष/ सचिवः अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ व नियमन २०११, अंगणवाडी, मिड डे मिल, आश्रमशाळा व शासकीय व निमशासकीय कार्यलयामार्फत अन्न पदार्थांच्या होत असलेल्या विक्री व गुणवत्तेबाबत

To the Principals of the affiliated colleges in B.Sc.(I.T.): The examination forms are not submitted by the colleges in proper examination format for T.Y.B.Sc. (Sem.-V) old/Rev/CBSGS examination to be held in second half 2013

To all the Directors/ Heads of University Departments: Research Award to University Teachers

To the Principals/Directors of the affiliated Colleges/recognized Institutions: Submission of Online Information of the Academic Year 2011-12 on All India Survey on Higher Education (AISHE) portal.

To the Principals / Directors of all affiliated colleges/Institutes: To send the number of students appearing for Exams information in hard copy and soft copy without fail on before 10th September, 2013.

To the Principals of the affiliated colleges in Science: The date changes is made in programme of M.Sc. (Sem.-III) & M.Sc. Research (Theory) (Sem.-III) ( Other than Mathematics, Statistics & Geography) (CBSGS)

विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व अनुदानित संस्थांचे संचालक व महाविद्यालयाचे प्राचार्य: माहितीचा अधिकार कायदा २००५, नुसार संस्थेच्या संचालक/ प्राचार्यांनी ४(१) (ख) अन्वये १७ मुद्दांची माहिती संस्थेच्या/ महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर ठेवण्याबाबत

सर्व अनुदानित/ विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य व संस्थांचे सचिव/ अध्यक्ष: अपिलीय अधिकारी, माहिती अधिकारी व सहाय्यक माहिती अधिकारी यांच्या तात्काळ नेमणूका करून त्यांच्या नावाचे फलक दर्शनी ठिकाणी लावण्याबाबत

To the Principals of the affiliated colleges in Science: To the conduct, assessment and submission of mark lists, for Practicals and Internal Assessment for Semester Five

University decided to celebrate "Teachers Day" on Thursday, 5th Sept. 2013

विद्यापीठातील सर्व विभागाचे संचालक, विभागप्रमुख, सर ज. जी. वास्तुशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य, विद्यापीठ ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल, परिक्षा नियंत्रक, वित्त व लेखा अधिकारी, सर्व उपकुलसचिव, नियंत्रक, मुद्रण व लेखन सामुग्री, विद्यापीठ अभियंता, सर्व सहाय्यक कुलसचिव आणि कार्यलयातील सर्व विभागाचे/ कक्षाचे प्रमुख:  गुरूवार दिनांक २९ ऑगस्ट २०१३ रोजी गोविंदा (दहिकाला)  निमित्ताने विद्यापीठ बंद राहिल

विविध विभागांचे संचालक/ प्रमुख/ संलग्नित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख व प्राध्यापक: विद्यापीठ परीक्षेसाठी प्रत्येक महाविद्यालयाला परिक्षा केंद्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे

To the Principals of the Affiliated colleges Arts, Science, Commerce: To accept the online Examination forms as per Credit Base Semester and Grading System for T.Y.B.A. (Sem.-V), T.Y.B.Com. (Sem.-V) & T.Y.B.Sc. (Sem.-V) examinations through University of Mumbai's Digital University portal to be held in Second Half 2013.

To the Principals of affiliated colleges in Arts, Commerce & Science: The last date to accept examination forms for admissions to M.A., M.Sc., & M.Com. (All sem.) examinations to be held in the Second Half of the 2013

All the Principals of the affiliated colleges in Arts, Science & Commerce: Conduct of Practical examinations in various subjects at T.Y.B.A./ B.Sc. (Old course), T.Y.B.A./ B.Sc.(Sem.-V) (CBSGS), M.A./ M.Sc. (Part-I & II0 (Old course) and M.A./ M.Sc.(Sem. I, II, III, IV) (CBSGS) examinations to be held in the Second Half of the year 2013

To the Principals/ Directors/ Heads: A view to streaming the examination system relating to the dates of the commencement of examinations at the F.Y. and S.Y. level (i.e. Sem.-I & Sem.-III) in Arts, Commerce, Science, I.T. Management & Mass media faculties

Guidelines for Discontinu​ation of dissection and animal experiment​ation in Zoology/Li​fe Sciences in a Phase Manner

To the Principals of the affiliated colleges in Engineering: To furnish the titles of the Project work, names of Internal guides and persons who could be considered for appointment as External Examiners for the project work and oral examinations at the B.E. (Sem.- VII & VIII)

To the Principals of the affiliated colleges in Arts, Science & Commerce: To start to enter the information regarding lower examination (Sem. I to IV) of your students.

To the Principals/ Directors/ Heads: Submission of Online Information of the Academic Year 2011-12 on All India Survey on Higher Education (AISHE) portal.

सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी, अध्यापक, नृत्य, होम सायन्स आणि सोशल वर्क, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन आणि स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालयांचे प्राचार्य व महाविद्यालयातर्फे संबंधित संस्थाचे अध्यक्ष/ सचिव: महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांनी एम.फिल. / पी.एच. डी. पदवी संपादन केलेली आहे त्यांचा तपासणी अहवाल ज्या विद्यापीठातून पदवी संपादन केली आहे तिथून तात्काळ मागविण्याबाबत

सर्व शासकीय आणि अशासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे प्राचार्य व महाविद्यालयांतर्फे संबंधित संस्थांचे अध्यक्ष / सचिव: अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या शिफारशीनुसार अभियांत्रिकी व तंत्रशास्त्र अभ्यासक्रम समकक्षता निश्चित करण्याबाबत

To the Principals/ Directors/ Heads: The last date to accept examination forms for admissions to all the examinations to be held in second half 2013

Application format for recognition of Research centre

प्रथम सत्र २०१३ मधील अभियांत्रिकी (सेमिस्टर-१ व २) च्या विद्यार्थ्यांनी पुर्नमुल्यांकन/ छायांकितप्रती अर्ज ऑफलाईन द्वारे भरण्याबाबत

To the Principals of affiliated colleges in Engineering: The last date to accept examination forms for admissions to all the engineering semesters

To the Principals/ Directors/ Heads: University Annual Report for the year 2012-13 Final Examination Results October, 2012 & April, 2013.

To the Principals/ Directors/ Heads: The some examinations have been shifted of the Second Half 2013

संचालक/ प्रमुख/ प्राचार्य: द्वितीय सत्र २०१३ (ऑक्टोबंर-२०१३) होऊ घातलेल्या बी.एस्सी. (माहिती तंत्रज्ञान) सत्र-५ श्रेयांकन व मुल्यांकन सत्र पद्धत (CBSGS)  परीक्षेसाठीचे नविन परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा विभागात उपलब्ध असून त्वरीत घेउन जावेत

To the Directors/Principals of the affiliated Colleges: To submit the information of students for the academic year 2012-13

संचालक /विभागप्रमुख/ प्राचार्य: ई-स्कॉलरशिप योजनेबाबत सर्व महाविद्यालयांची बैठक बोलविण्याबाबत

Notification for PET students

To the Principals/ Directors/ Heads: Submission of Online Information of the Academic Year 2011-12 on All India Survey on Higher Education (AISHE) portal.

मुंबई विद्यापीठाच्या कन्फ्युशियस संस्थेचा उदघाटन समारंभ

To the Principals: The T.Y.B.Sc.I.T. (Sem.V) syllabus was revised with effect from 2012-13 hence last chance of B.Sc.I.T. (Sem.V) Old course was over in First Half 2013

मुंबई विद्यापीठाचा १५७ वा वर्धापन दिन समारंभ

आदर्श शिक्षक/ शिक्षिका पुरस्कार सन २०१२-२०१३

विद्यापीठातील सर्व विभागाचे संचालक, विभागप्रमुख, सर ज. जी. वास्तुशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य, विद्यापीठ ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल, परिक्षा नियंत्रक, वित्त व लेखा अधिकारी, सर्व उपकुलसचिव, नियंत्रक, मुद्रण व लेखन सामुग्री, विद्यापीठ अभियंता, सर्व सहाय्यक कुलसचिव आणि कार्यलयातील सर्व विभागाचे/ कक्षाचे प्रमुख: जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत...

To the Principals/ Directors/ Heads: Submission of Online Information of the Academic Year 2011-12 on All India Survey on Higher Education (AISHE) portal.

To the Directors/ Heads: Implementation of Reservation in admission for SC/ST/DTNT/OBC/SBC for Post Graduate Courses in Arts, Commerce, Science, Education, Law and other equivalent courses including M.Phil, PH.D.

To the Principals/ Directors/ Heads: The proposal for Minor Research Grand are invited from the Permanent Teachers working in the University Departments/ Affiliated colleges and institutions for the Financial Year 2013-14

अशासकिय अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन/ पुर्नमुल्यांकनाबाबत

To the Principals of affiliated colleges: Best colleges

आदर्श शिक्षक/ शिक्षिका पुरस्कार सन २०१२-२०१३

सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी, अध्यापक, नृत्य, होम सायन्स आणि सोशल वर्क, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन आणि स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालयांचे प्राचार्य व महाविद्यालयातर्फे संबंधित संस्थाचे अध्यक्ष/ सचिव: महाविद्यालयांमध्ये कॅमेरा मोबाईल वापरास बंदी घालणेसंबंधी तसेच जॅमर किंवा डिकोडर लावणे सक्तीचे करण्याबाबत

To the Principals/ Directors/ Heads: Vacancies for Ph.D seats in various subject, alongwith the names of the research centers and respective guides

To the Principals/ Directors/ Heads: To submit the information without fail as per the format in Excel on or before 1st July, 2013, as a hard copy along with soft copy

अशासकिय अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन/ पुर्नमुल्यांकनाबाबत

The Principals/ Directors/ Heads: The students has been requested to collect their Convocations Degrees on Monday and Thursday between 2:00 to 3:00 pm

To the principal of affiliated colleges: Utilization of Additional Assistance to colleges already covered under section 12(B) of UGC during XI plan period

To the Directors/Heads/Principals: To issue Hall-Tickets to the students who are appearing for the OTR examination scheduled from 25th June to 29th June, 2013, as per the semester wise seat Nos. allotted against their collage name

To the Directors/Heads/Principals: Research Awards to University Teachers

To the Directors/Heads/Principals: The centre has been made in S.E. (Sem.-III & Sem.-IV) and T.E. (Sem.-V & Sem.-VI) examination

To the Directors/Heads/Principals: Requested to furnish the information in given proforma.

To the Directors/Heads/Principals: The S.E.(SEM.V & VI) papers have been shifted due to clash with other paper offered by the candidates

प्राचार्य/ संचालक, सर्व अनुदानित /विनाअनुदानित / (अल्पसंख्यांक महाविद्यालये) कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये / संस्था तसेच संचालक: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रिकेत्तर शिष्यवृत्ती योजना व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क देण्याच्या योजने अंर्तगत आकारावयाचे शुल्क

राजर्श्री छत्रपती शाहू महाराजांचा जन्मदिवस २६ जून प्रतिवर्षी सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा करण्याबाबत

प्राचार्य/ संचालक, सर्व अनुदानित /विनाअनुदानित / (अल्पसंख्यांक महाविद्यालये) कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये / संस्था तसेच संचालक: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रिकेत्तर शिष्यवृत्ती योजना व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क देण्याच्या योजने अंर्तगत आकारावयाचे शुल्क

सर्व विद्यापीठ विभागप्रमुख/ प्राचार्य/ सर्व संलग्नित स्वायत्त महाविद्यालये व संस्था प्रमुख: सन २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षातील विविध स्वरूपाची माहिती विहित नमुन्यात पाठविण्याबाबत

To the Directors/Heads/Principals: The prescribed application form for obtaining Photo/ Xerox copy of answer book shall have to be filled and signed by the applicant examine only and shall be submitted to the respective to the respective college to which the candidate has submitted the examination form within seven working days

To the Principals/ Directors/ Heads: To submit the following information without fail as per the following format in Excel on or before 17th June, 2013, as a hard copy along with soft copy

To the Directors/ Principals of the affiliated colleges conducting the MCA: The Project Assessment & viva-voce examionation of MCA (Sem.-V) will be conducted between 1st July 2013 and 12th July 2013.

To Principals/Heads/ Directors: The students having Seat Nos. mentioned against college name have applied Online but not paid required fees to the University

To the Principals of the affiliated colleges in Arts, Science and Commerce: Due to torrential rainfall in Mumbai, its suburban and Thane district area the date for submission of admission forms is hereby extended by one day i.e. upto 11th June, 2013 (upto 1.30 p.m.).

To the Directors/ Heads/ Principals: The compliance of UGC regulation in respect of minimum qualification for appointment of Lecturer/ Assistant Professor

The papers which were not shown in the S.E. (Sem.III & Sem. IV) and T.E. (Sem.V & Sem.VI) programmes announced earlier will now be set for the candidates on the dates mentioned against branches and the subjects

विद्यापीठ/ महाविद्यालयीन स्तरावरील शिक्षिकांना "श्रीमती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार" (२०१२-१३) प्रदानकरण्याबाबत

To the Principals of Affiliated colleges/ Institutions: Organising International Seminar/ Conference in affiliated colleges

सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे संस्थांचे अध्यक्ष/  सचिव / प्राचार्य: आपल्या महाविद्यालयामध्ये C.M.J. विद्यापिठातून पी.एच.डी. पदवी प्राप्त केलेल्या प्राध्यापकांची नावे व अनुषंगिक माहिती विद्यापीठास पाठवून द्यावी

Notification for M.Sc. Chemistry Admission 2013-14

प्राचार्य, संचालक सर्व संलग्नित महाविद्यालये व संस्था: संस्था भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांच्या AISHE ऑनलाईन सर्व्हेक्षणाची सन २०११-२०१२ ची माहिती घेण्यासाठी कार्यशाळा घेण्याबाबत

To the Principals/ Directors/ Heads: Essay Competition (2013)

To the Principals/ Directors/ Heads: Scholarships and Prizes to be awarded in the year 2013 at the Various examinations for which candidates are required to apply.

The Principals/ Directors/ Heads: TO keep the up to date information of persons suitable for appointment as PAPER-SETTERS, MODERATORS, EXAMINERS at the various university Examinations

Admission Schedule 2013 for First Year

सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी, अध्यापक, नृत्य, होम सायन्स आणि सोशल वर्क, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन आणि स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालयांचे प्राचार्य व महाविद्यालयातर्फे संबंधित संस्थाचे अध्यक्ष/ सचिव:  अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालये प्रमाणसंहिता (शिक्षकेत्तर पदांच्या अटी व सेवाशर्ती) नियम, १९८४ रद्द करून त्याऐवजी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील तरतूदी लागू करण्याबाबत

The Indian Science Congress AssociationThe Dr. M.A.Khan has the appointed as Registrar of the University of MumbaiThe Dr. (Mrs.) Padma Deshmukh has the appointed as Controller of Examination of the University of Mumbai

To the Directors/ Heads: Fulbright-​Nehru and other Fulbright fellowship​s for Indian Citizens for the academic year 2014-2015

Result Press Statements of declared exams of First Half 2013

Result Press Statements of declared exams of First Half 2013

To the Principals/ Directors/ Heads: To furnish the information in the given proforma

To the Principals/ Directors/ Heads: UGC Guidelines on Student's Entitlements

The arrangement of terms in the various faculties for the academic year 2013-14

M.Com (Part I & II) and M.Com (Sem I & II ) Cluster Centre List.

To the Principals of the affiliated colleges in Engineering: To supply the information regarding the total number of candidates appearing in different subjects through their college for (Sem.-III to Sem.-VI) (OTR)

The Academic Council which was scheduled to be held on 5th June 2013, is postponed

विद्वत परिषदेची सभा

Advertisem​ent of Coaching Classes for UPSC examination​n, conducted by the University of Mumbai, at Vidyanagar​i & Ratnagiri Sub-Centre​, in collaborat​ion with Dr. Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute (BARTI), Pune

Report of the physical verification committee of jubilee/centenary building construction

To the Principals/ Directors: The examination which were schedulable on 18th May 2013 have been shifted due to clash of M.P.S.C. examination

Revised date of Ph.D. Entrance Test-2013

Not Attend Prof in Cluster Centre & Not doing work of assessment in cluster centre

वित्त व लेखा समितीची सभा

Advertisement for UPSC (Civil Services Exam) Coaching to be conducted in respective Universities/Colleges.

Engineering Circular & 46 Cluster Centre List

To all the Principals/ Directors: Guidelines to the notice of all students through the Circular as per the instructions given by the UGC.

T.Y.B.Com. Show Cause Notice

To the Directors/Heads: University Annual Report for the year 2012-13 Final Examination Results April, 2012 & October, 2012

Result Press Statements of declared exams of First Half 2013.

To the Principals of affiliated colleges in Pharmacy: All the papers of T.Y. Bachelor of Pharamacy (Sem.-V) examination will now be set for the candidates in the Morning Session.

T.Y.B.Com. Assessment & Moderation Attendance at CAP Cluster Centers & Show Cause Notice Format

The Gazette of India

To the all the Chairmen / Chairpersons of the Committee of paper setters at the University Examination: They should remain present in the Control room, Examination House one hour before the commencement of respective Examinations.

To the all Principals of affiliated colleges in Final Year B. Pharm (Sem.VII) (OLD & REVISED): University has decided to deliver the Question papers by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations commencing from Monday 06th May, 2013.

To the Principals/ Directors/ Heads: To provide the required information pertaining to their Department / Institution / College as per enclosed format

B.Com.(Accounting & Finance), B.Com. (Banking & Insurance), B.Com. (Financial Markets) and BMS VI Cluster Centres List

To the all Principals of the affiliated colleges in Commerce: All the papers of the M.Com. Part II and M.Com. (Sem. II) (Credit Based Semester Grading System) examinations to be held on 2nd May, 2013 are shifted due to clash with Chartered Accountant examination and the same papers will now be held on Sunday 05th May, 2013.

To the Principals of affiliated colleges conducting B.Ed. Degree course: Order to inform to keep up to date panel of persons suitable for appointment as Examiner & Moderators for B.Ed. (Sem.-I & II)

Parshvanath College of Engineering (Sem.- 3 to 6 ) Revaluation / Photocopy

To all Principals of affiliated colleges in M.M.S.: The University decided to conduct "MOCK DRILL" on 30th April, 2013 12.30 p.m.

To all Principals of affiliated colleges in MCA: The University decided to conduct "MOCK DRILL" on 30th April, 2013 12.30 p.m.

To all Principals of affiliated colleges in ENGINEERING (ALL SEMESTERS &ALL BRANCHES): University of Mumbai has decided to deliver the Question papers by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations commencing from Wednesday 08th May, 2013.

To all Principals of affiliated colleges in Second Year B. Pharm (Sem.III): University has decided to deliver the Question papers by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations commencing from Saturday 04th May, 2013.

To all Principals of affiliated colleges in Bachelor of Education (B.Ed.) (SEM-II): The University decided to conduct "MOCK DRILL" on 30th April, 2013 12.30 p.m.

To all CAP Directors/ Principals of cluster centres: BMS VI Assessment & Moderation Cluster Centre List & Rules, Instruction Circular

शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांच्या बिंदुनामावल्यानुसार माहिती सादर करण्याबाबत

Result Press Statements of declared exams of First Half 2013.

The Principals of all B.Ed. colleges: A meeting of all principals of all B.Ed. colleges will be held on 29th April, 2013

All Chairmen / Chairpersons of the Committee of paper setters: They should remain present in the control room, Examination House one hour before the commencement of respective Examination

To the Principals/ Directors: Submission of Online Information of the Academic Year 2011-12 on All India Survey on Higher Education (AISHE) portal.

To the Principals of the affiliated colleges in pharmacy and Directors of Institutions: The practical examinations in various subjects at Final Year B.Pharm (Sem.-VII) Revised course examination of First half of 20113 will be conducted between 8th July 2013 and 11th July 2013

T.Y.B.Com 60& 40 Answerbooks Assessment & Moderation

To all Principals of affiliated colleges: University has decided to deliver the Question papers of Second Year B. Pharm (Sem.-IV)(Old & Revised) by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations commencing from Friday 26th April, 2013.

To all Principals of affiliated colleges: University has decided to deliver the Question papers of First Year LL.B./BLS (SEM-II) (Five Year Course) and Second Year LL.B./BLS (SEM-IV) (Five Year Course) by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations commencing from Thursday 25th April, 2013.

To all Principals of affiliated colleges: University has decided to deliver the Question papers of First Year B. Pharm (Sem.-II) (Old & Revised) and First Year B. Pharm (Sem.-II) (Credit Based Semester Grading System) by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations commencing from Saturday 11th May, 2013.

To all Principals of affiliated colleges in Bachelor of Science (Aviation): University has decided to deliver the Question papers of Bachelor of Science (Aviation) by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations commencing from Thursday 25th April, 2013.

To all Principals of affiliated colleges in Bachelor of Education (B.Ed.): University has decided to deliver the Question papers of Bachelor of Education (B.Ed.) by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations commencing from Monday 22nd April, 2013.

To all Principals of affiliated colleges in B.Com (Financial Marketing) (Sem-VI): University has decided to deliver the Question papers of B.Com (Financial Marketing) (Sem-VI) by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations commencing from Saturday 20th April, 2013.

To all Principals of affiliated colleges in B.Sc. (IT) (SEM - VI)(Revised): University has decided to deliver the Question papers of B.Sc. (IT) (SEM - VI)(Revised) by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations commencing from Saturday 20th April, 2013.

To all Principals of affiliated colleges in B.M.S. (SEM-VI): University has decided to deliver the Question papers of B.M.S. (SEM-VI) by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations commencing from Thursday 25thApril, 2013.

To all Principals/ Directors: T.Y.B.Com. CAP Cluster Rules, Instructions Circular

To all Principals/ Directors: T.Y.B.Com Assessment Circular

To the Directors/ Heads/ Principals: Return of students on Rolls as on 31st August, 2012 ( i.e. Academic Year 2012-2013.)

To the principals affiliated colleges: The practical examination in T.Y.B.A./ T.Y.B.Sc. Mathematics is by nature like theory paper where in the students are expected to solve problem which normally are not tested in theory examination for various reason takes more time than the is available to students during theory examination

शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांच्या बिंदुनामावल्यानुसार माहिती सादर करण्याबाबत

Nominations are invited for CI Scholarship from the students who have attended Chinese Language Workshop organized by University of Mumbai

To the Directors of Institutes/ Principals of the Affiliated colleges: The practical examination of M.C.A. (Sem.-I & II) (CBGS) of First Half 2013 will be conducted at their respective colleges/ Institutes between 20th April 2013 and 5th May 2013

All Principals of affiliated colleges: DEPD Mock Drill of M.A. & M.Sc. (Part-I & II) to be held on 16/04/2013 at 2.30 pm.

व्यवस्थापन परिषदेची सभा

To all Principals of affiliated colleges/Directors:  To forward the applications of candidates for admission of examinations on or before 18th April, 2013

सर्व विभाग प्रमुख/ संचालक: स्वायत्तेबाबत उद्युक्त रणारी कार्यशाळा दिनांक १६ एप्रिल २०१३ ला आयोजित करण्यात आली आहे

Mahatma Jyotiba Phule & Bharatratna Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti Saptah.

To the Principals of all affiliated colleges: To make note of the correction in the time of paper in T.Y.B.A. Examination

To All Principals of affiliated colleges in LAW: The University of Mumbai has decided to deliver all the Question papers by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for examinations (1) First Year LL.B./BLS (Sem-I) (Five Year Course) (2) Second Year LL.B./BLS (Sem-III) (Five Year Course)

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२२ वी जयंती साजरी करण्याबाबत

सर्व विभाग/ संस्थाचे विभाग प्रमुख/ संचालक: विद्यापीठाच्या विविध विभाग/ संस्था स्वायत्तेबाबत उद्युक्त करण्याकरिता कार्यशाळा

To all Principals of affiliated colleges: B.Com (Accounting & Finance) (Sem-V): To deliver all the B.Com (Accounting & Finance)(Sem-V) Question papers by DEPD for examinations commencing from Monday 08th April, 2013.

To the All Principals/ Directors of affiliated colleges/ Institutes: The University is planning to deliver the Question papers of the various g Courses / Programmes by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) system for First Half of 2013

 

सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी, अध्यापक, नृत्य, होम सायन्स आणि सोशल वर्क, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन आणि स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालयांचे प्राचार्य व महाविद्यालयातर्फे संबंधित संस्थाचे अध्यक्ष/ सचिव: जे शिक्षक बहिष्कारात सामिल झालेले आहेत त्यांची माहिती प्रपत्रामध्ये रोजच्या रोज भरून देण्याबाबत

 

To the all Principals of Affiliated colleges in Arts: The paper of M.A. (Sem.-II) (Other than Mathematics, Statistics & Geography) (CBSGS) Examination has been shifted

To the all Principals of Affiliated colleges: Lok Sabha Fellowship Scheme

To the all Principals of Affiliated colleges: To settle the advnacs paid for conducting cluster in the First Half 2011 to Second Half 2012

To All Principals of affiliated colleges: To the M.M.S. (Sem.-IV) (further Rev.) examination postponed

विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालयाचे प्राचार्य़ व संस्थांचे सचिव/ अध्याक्ष: अपिलीय प्राधिकारी, माहिती अधिकारी व सहाय्यक माहिती अधिकारी यांच्या नेमणुका ताबडतोब करण्याबाबत

To All Principals of affiliated colleges: To send the information regarding number of scholars who went abroad or study during last 5 years

To All Principals of affiliated colleges in Architecture: University has decided to deliver all the (1) 5thYEAR B. ARCH. (TERM-I) (2) T.Y.B.ARCH. (INTERIOR DESIGN) (3) T.Y.B.ARCH. (4) FOURTH YEAR B.ARCH. AND (5) FOURTH YEAR B.ARCH. (INTERIOR DESIGN) Question papers by DEPD (Digital Exam Paper Delivery)

The Students of Parshvanath College of Engineering (PCTCE): To collect the Statements of Marks and Passing Certificates of Bachelor of Engineering Semester VII and VIII Examinations held on November, 2012

ई-सुविधा प्रणाली २०१३: एप्रिल २०१३ तृतीय वर्ष कला शाखेच्या विद्यार्थयांच्या हॉल तिकीट मधील दुरुस्ती बाबत

महाविद्यालयांचे इमारत बांधकामाच्या पाहणीसाठी व अंतिम प्रगती अहवालासाठी विद्यापीठामार्फत समिती पाठविण्यात येणार आहे

To all Principals of affiliated colleges B.Com (Banking & Insurance) (Sem-VI): To deliver all the B.Com (Banking & Insurance) (Sem-VI) Question papers by DEPD for examinations commencing from Thursday, 25th April, 2013.

To all Principals of affiliated colleges: To make note that the University has stopped practice to mentioned Unique Code number on answer-books since Second Half 2012 and thereafter.

To all Principals of affiliated colleges B.Com (Accounting & Finance)(Sem-VI): To deliver all the B.Com (Accounting & Finance)(Sem-VI) Question papers by DEPD for examinations commencing from Wednesday,3rd April, 2013.

To all Principals of affiliated colleges B.Com (Banking & Insurance) (Sem-V) : To deliver all the B.Com (Banking & Insurance)(Sem-V) Question papers by DEPD for examinations commencing from Wednesday,3rd April, 2013.

To all Principals of affiliated colleges B.Com (Financial Marketing) (Sem-V) : To deliver all the B.Com (Financial Marketing) (Sem-V) Question papers by DEPD for examinations commencing from Wednesday,3rd April, 2013.

To all Principals of affiliated colleges B.M.S. (Sem. -V): To deliver all the B.M.S. (Sem. -V) Question papers by DEPD for examinations commencing from Wednesday,3rd April, 2013.

The Directors of Institutes and Principals of the affiliated colleges: The practical examination of MCA (Sem.-I to V) and (Sem.-I & II) (CBSCS) at their respective colleges/ Institutes.

To all CAP Directors at T.Y.B.Com.: A meeting has been convened to discuss the matter pertaining to assessment/ moderation work

सर्व विभागांचे/ संस्थांचे संचालक/ विभाग प्रमुख आणि प्राचार्य: महात्मा ज्योतिबा फुले व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सप्ताह साजरा करण्याबाबत

To all Principals of affiliated colleges: To furnish details of teachers (Subjectwise) in the enclosed proforma

To all Principals of affiliated colleges: T.Y. B. Com. Examination, March-April 2013

To all Principals of affiliated colleges in B.Sc.I.T.: University is planning to deliver the question papers of B.Sc.I.T. (Sem.-V) by DEPD system

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

To All Principals of Affiliated colleges: The University is providing contact Nos. of Control Room in Examination Section.

विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व शासकीय आणि असासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित कला, वाणिज्य, विधी, अद्यापक, सोशल वर्क, होम सायन्स, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन व स्थापत्यशस्त्र महाविद्यालयातील प्राचार्य/ संचालक/ परीक्षा केंद्र प्रमुख: शासन निर्णय बहिष्कार २०१३/ प्र. क. ७१य विशि-३ दिनांक २० मार्च २०१३ दखल घेऊन त्यातील तरतुदीचे तंतोतंत पालन करण्याबाबत

To the Principals of affiliated Pharmacy Colleges: The university has decided to deliver the all Question Papers of B. Pharm (Sem.-VIII) (Rev.) & B. Pharn (Sem.-VIII) (Old) through DEPD system

To the Principals of affiliated Pharmacy Colleges: The university has decided to deliver the all Question Papers of First LL.B./ Gen. LL.B. (Sem.-I) (Three Year Course) and Third Year LL.B. /BLS (Sem-V) (Five year course), LL.B. (Sem.-V) (Three year course) and Fifth LL.B. (Five Year course) (Sem.-IX) & Second LL.B./ Gen LL.B. (Sem.-III) (Three Year course) And Fourth Year LL.B. (Sem.-VII) (Five Year Course) through DEPD system

To the Principals of affiliated Law Colleges: The university has decided to deliver the all Question Papers of First LL.B./ Gen. LL.B. (Sem.-II) (Three Year Course) and Third Year LL.B. /BLS (Sem-VI) (Five year course), LL.B. (Sem.-VI) (Three year course) and Fifth LL.B. (Five Year course) (Sem.-X) & Second LL.B./ Gen LL.B. (Sem.-IV) (Three Year course) And Fourth Year LL.B. (Sem.-VIII) (Five Year Course) through DEPD system

To the Principals of affiliated Pharmacy Colleges: The university has decided to deliver the all Question Papers of B. Pharm (Sem.-VII) (Rev.) & B. Pharn (Sem.-VII) (Old) through DEPD system

The practical examination of MCA (Sem.-I to IV) and (Sem. I & II) (CBSCS) will be conducted at their respective colleges between 20the April and 30 the April 2013

विज्ञान शाखेच्या विविध विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांचे चेअरमन आणि परीक्षक: प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरळित पार पाडण्यासाठी त्यांचे वेळापत्रक ठरवून अंमलबजावणी करण्याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी आपली सभा आयोजित करण्यात आली आहे

To the Heads/ Directors/ Principals: To provide the required information pertaining to their Department / Institution / College as per enclosed format duly filled

To the Heads/ Directors/ Principals: The papers which were scheduled on 24th April 2013 have been shifted due to Mahavir Jayanti holiday

सर्व प्राचार्य/ संचालक: पुर्नमुल्यांकन व उत्तरपत्रिकेची छायांकीत प्रत मिळणेबाबतचा अर्ज ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे स्विकारणेबाबत

सर्व तंत्र शिक्षण संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारण करण्याकरिता तक्रार निवारण समिती गठित करण्याबाबत

To the Heads/ Directors/ Principals: The regulations for appointment of teachers & other Academic staff and Careers Advancement standards in Higher Education

To the Heads/Principals of Affiliated Colleges: The time have been change in M.A. Part-I & II  examination

To the Heads/Principals of Affiliated Colleges: Requested to make note of correction in the T.Y.B.A. examination

To the Heads/Principals of Affiliated Colleges: The M.A./M.Sc. (Maths, Stat. & Geography) (Part-II) examination the paper Geography Paper IX/X Urban Geography is shifted

To the Heads/Principals of Affiliated Colleges: The M.A./M.Sc. (Maths, Stat. & Geography) (Part-II) examination the paper which was not shown in the programme will be set for the candidates

To the Principals of Affiliated Colleges: The M.C.A. examination have been shifted

To the Directors/ Principals of Affiliated Colleges: The M.M.S. (Sem.-IV) (Further Rev.) examination has been postponed

To the Principals of Affiliated Colleges: The B.Sc.(I.T.) (Sem.-V) (Rev.) examination duration of all the papers will be of 3 hours

To the heads/Principals: The fifth additional special subject Environmental Biotechnology which is not shown in the programme will be set for the candidates

सर्व महाविद्यालयातील प्राचार्य: महाविद्यालयांचे इमारत बांधकामाच्या पाहणीसाठी व अंतिम प्रगती अहवालासाठी विद्यापीठामार्फत समिती पाठविण्यात येणार आहे

To All the Principals of Affiliated Colleges, having T.Y.B.Com. Examination Centres: A meeting of the I.T. Coordinators is scheduled on 18th March, 2013

सर्व संलग्नित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे अध्यक्ष/ सचिव/ प्राचार्यः नमुद केलेली माहिती विद्यापीठास लेखी स्वरूपात पाठविण्याबाबत

To the Principals of affiliated colleges in Information Technology: The duration of all the papers of B.Sc.(I.T.) (Sem.-V) (Rev.) examination will be 3 hours

The Directors of Institutions/Heads of University Departments/Principals of the all affiliated Colleges: Nomination under Indo-Hungarian Education exchange programme

T.Y.B.Com. hall tickets are available and also correction in hall tickets in weblink

T.Y.B.Sc. hall ticket correction April 2013

To the Principals of Affiliated colleges/Directors of the Research Institute/Center/Head/Directors: To conduct PET 2013 examination at theirs respective research centers

To the Directors/Principals: The University is planning to deliverthe ExaminationQuestion papers by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) forthe examinations of First Half of 2013.

सर्व कला व विज्ञान महाविद्यालयांचे प्राचार्य व प्रात्यक्षिक परिक्षांचे चेअरमनः आपल्या महाविद्यालयातील परिक्षा विषयक काम करणारे शिक्षक विद्यापीठाच्या प्रात्याक्षिक व लेखी परिक्षेसंबंधित कोणतेही काम करण्यास नकार देतील अशा शिक्षकांवर कारवाई करण्याबाबत

To the Directors/Heads/Principals: The applications of students in the university, for admission to T.Y.B.A. examination commencing to be held in the First Half 2013 will be accepted (Manually/offline)

To the All Principals of affiliated colleges: To deliver the Examination Question papers by DEPD (Digital Exam Paper Delivery) for the examinations commencing from Thursday, the 28thMarch, 2013

प्राचार्य/अध्यापकः राज्यातील मुलींना पदव्युत्तर पर्यंतचे शिक्षण घेण्यासाठी बसचा प्रवास मोफत करण्याबाबत

To the Directors/Heads: The meeting of Heads of Department/ Colleagues is organized on Wednesday, 6th March, 2013

To the Directors/Heads/Principals: Return of students on Rolls as on 31st August, 2012 ( i.e. Academic Year 2012-2013.)

मुल्यांकनासाठी व पेपर सेटिंगसाठी येणा-या शिक्षकांना दिली जाणारी विविध प्रदाने इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरींग सिस्टम प्रणाली द्वारे करण्याबाबत

The Principals of Affiliated colleges: The practicals in various subjects at T.Y.B.A./B.Sc./M.A./M.Sc. (Part-I & II) and M.A./M.Sc. (Sem.-I & II) examination to be held in the First Half Year 2013 will be held as per scheduled announce earlier.

सर्व संलग्नित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे अध्यक्ष/ सचिव/ प्राचार्यः नमुद केलेली माहिती विद्यापीठास लेखी स्वरूपात पाठविण्याबाबत

सर्व संलग्नित महाविद्यालयांचे अध्यक्ष/ सचिव/ प्राचार्यः महाविद्यालयातील प्राचार्य/ व अधिव्याख्यातांची सर्व रिक्त पदे भरण्याबाबत

To the Principals all affiliated colleges: The T.Y.B.Com. examination is postponed.

To the Directors/Heads/Principals: Vice-Chancellor's Scheme for "Book Bank" during the financial year 2012-2013

To the Principal of all affiliated Colleges: The Interface meeting for add on Courses conducted by the University Grants Commission has been fixed on 23rd to 25th February 2013 at University Grants Commission, Bahadur Shah Zafer Marg, New Delhi-110 002.

To Directors/Professors/Heads: To furnish the information of your pertaining to last three years

सर्व शासकीय व अशासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित संसथांचे अध्यक्ष/सचिव/संचालक: महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांच्या बिंदूंनामावल्या अद्ययावत करून घेण्याबाबत मार्गदर्शन

Training Programme in Molecular Biology‐A Novel approach.

To the Directors/Heads/Principals: University minor research projects evaluation meet.

Hands on Training Programme in Molecular Biology-A Novel approach Organised by University of Mumbai.

All Deans of the various faculties/ Chairmen of Board of Studies: The meeting is arranged to conducting of Ph.D. Entrance Test 2013

सर्व विभाग प्रमुख/ सर्व प्राचार्य: टंचाईग्रस्त गावातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकणा-या विद्यार्थांची माहिती ऑनलाईन करण्याबाबत

A meeting of all the Heads of Department of Computer Sciences in the affiliated colleges will be held on 15th February, 2013

To Principals of affiliated colleges: To conduct the T.Y.B.Sc. Practical examination in the subject of computer science (Main) to be held in the First half of the year 2013

शुध्दीपत्रकः विद्यापीठातील परिक्षेच्या कामासाठी आणि इतर कामासाठी मुंबईबाहेर जाणा-या कर्मचा-यासाठी भोजनभत्ता

To the Directors/Heads/Principals: To take all necessary steps for provision of two supernumerary seats for students from J & K in their respective Department/Institution/college for general courses

A meeting of the Finance & Accounts Committee will be held on Monday, 11th February, 2013

To the Directors/Heads/Principals: university minor research projects evaluation meet.

विद्यापीठातील संचालक/ विविध विभागांचे प्रमुख/ प्राचार्यः आपल्या विभागात/ कक्षात कार्यरत असलेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या भारतीय विमा निगमच्या विमापत्रा संबंधीत माहिती पाठविण्याबाबत

To the Principals of the affiliated colleges: To furnish, the titles of the Project Work, names of Internal guides and persons who could be considered for appointment as External Examiners for the Project work and oral examinations at B.E. (Sem.-VII & VIII)

To the Principals of the affiliated colleges: To conduct Practical examinations in various subjects at T.Y.B.A./B.Sc. and M.A./M.Sc. (Part-I & II) examinations in First half 2013

To the Principals of the affiliated colleges: Conduct of Practical examinations in various subjects at Final Year B.Pharm (Sem.-VIII) revise course examination held in First Half 2013

All the Principals of Affiliated Rural areas Colleges (Ratnagiri, Sindhudurg & Raigad District) :Hands on Training Programme in Molecular Biology-A Novel approach Organised by University of Mumbai.

To the Principals of affiliated colleges: 5th Dec. has declared Public holiday for the Calendar Year 2013

To the Principals of affiliated colleges: To instruct/Direct students, teachers, and employees and their unions not to approach the UGC directly

To the Chairman/Principals: Notice for participation in orientation/ refresher course under Careers Advancement Scheme

To the Chairman/Principals: To follow the norms of the UGC regulation regarding minimum qualification for appointment of Lecturer/ Assistant Professor in their colleges

To the Directors/Heads/Principals: To consider the Duty Leave/ On duty to concerned teachers as and when applicable

सर्व शासकीय व अशासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित संसथांचे अध्यक्ष/सचिव/संचालक: व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांची माहिती देण्याबाबत

सर्व विद्यापीठ विभाग प्रमुख:महाराष्ट्र उच्च शिक्षणाची मॅनेजमेंट इंनफॉरमेशन सिस्टीम (MIS) तयार करण्याबाबत

The Principal of all affiliated colleges: The last date to accept examination forms for admission to T.Y.B.A., T.Y.B.Sc. (including Computer Science) and T.Y.B.Com examinations to be held in the First half of the 2013 is extended

To the All Directors/ Principals of University Department: To provide information of actionable point if it is related to your Department

संचालक/विभाग प्रमुख, विद्यापीठ विभाग, संचालक/प्राचार्य, सर्व संलग्नित महाविद्यालये: शासकीय/ अशासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालये/ संस्थामधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची माहिती देणेबाबत

सर्व विभाग प्रमुख व प्राचार्य सर्व संलग्नित महाविद्यालये:महाराष्ट्र उच्च शिक्षणाची मॅनेजमेंट इंनफॉरमेशन सिस्टीम (MIS) तयार करण्याबाबत

विद्यापीठातील विविध विभाग, संस्था व सर्व महाविद्यालये: सकाळ वृत्तपत्राच्या वतीने येत्या 25 जानेवारी रोजी शिक्षणविषयक खास पुरवणी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. मा. कुलगुरू श्री. डॉ. राजन वेळूकर या पुरवणीचे अतिथी संपादक आहेत.

The Principal of all affiliated colleges: The last date to accept examination forms for admission to T.Y.B.A., T.Y.B.Sc. (including Computer Science) and T.Y.B.Com examinations to be held in the First half of the 2013 is extended

The Principal of all affiliated colleges: The University is in the process of pre examination work for the examinations to be held in the First Half of the year 2013.

The Principal of all affiliated colleges: Physical Verification for Building assistance sanctioned under different Schemes of UGC is essential including Jubilee/Centenary Grants.

All Directors/Heads of the University Departments: Requested to provide the required information pertaining to their Department/Institution/College as per enclosed format

All Directors/Heads of the University Departments: List of Colleges recognized under section 2 (f) & 12-B of the UGC Act, 1956 (as on 30.06.2012), verification letter-reg.

सर्व विभाग प्रमुख/वित्त व लेखा अधिकारी/परिक्षा नियंत्रक/प्रभारी ग्रंथपाल/उपकुलसचिव/सहाय्यक कुलसचिव/अधिक्षक: आपल्या विभागाची/कक्षाशी संबंधित माहिती लवकरात लवकर पाठविण्याबाबत

सर्व विभाग प्रमुख व प्राचार्य सर्व संलग्नित महाविद्यालये:महाराष्ट्र उच्च शिक्षणाची मॅनेजमेंट इंनफॉरमेशन सिस्टीम (MIS) तयार करण्याबाबत

All Directors/Heads of the University Departments: Questionnaire Impact of Government Policies on Equalization of Educational Opportunities and Increasing Access to Higher Education: An Evaluative Study.

संचालक/विभाग प्रमुख, विद्यापीठ विभाग, संचालक/प्राचार्य, सर्व संलग्नित महाविद्यालये: शासकीय/ अशासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालये/ संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची माहिती देणेबाबत

Rajya Shikshak Purskar

प्राचार्य़/सर्व संलग्नित महाविद्यालये: विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील विद्यार्थी संख्या तसेच दूरध्वनी व ई-मेलबाबत

ई-सुविधा प्रणाली २०१३: Camp for Correction/Modification in Pre-Exam Student Data

GR of change the name of UNIVERSITY OF BOMBAY to UNIVERSITY OF MUMBAI.