प्राचार्य/ संचालक/ सर्व संलग्नित महाविद्यालये/ मान्यता प्राप्त संस्था व विभाग प्रमुख