नावनोंदणी अर्ज विद्यापीठात सादर करावयाचे वेळापत्रक व महाविद्यालयांसाठी आवश्यक सुचना